?

Log in

No account? Create an account
 
 
31 May 2014 @ 03:06 am
Muốn được ai đó thương, quan tâm vì mình là mình chứ không phải kiểu là em của ai đó, bạn của người nào kia, một mối quan hệ dây mơ rễ má lằng nhằng.
Muốn có người đau lòng khi mình chịu uất ức, lúc mình khóc, mình phiền muộn, an ủi khi mình muốn chết đi.

Read more...Collapse )